Nieuws

Op deze pagina vindt u de meest recente nieuwsberichten en gebeurtenissen vanuit ons gilde.

5-11-2017 Bavofeest en Staatsiedag, in Raamsdonk

Het was een prima dag, plezierig en feestelijk verlopen. Er heeft een uitgebreid verslag in De Langstraat gestaan, verzorgd door Adriaan de Jongh en Alfred van Velthoven.

Hier volgt een verslag van jeugdlid Lars Nederhof:

Dit was mijn eerste Staatsiedag die ik beleefde als lid van het gilde. ’s Ochtends was ik rond kwart over negen op het Gildehof, waar ik later ook de anderen ontmoette. Vervolgens werd door Harrie het jaarverslag voorgelezen en hoorde ik onder andere mijn naam voorbijkomen, als nieuw jeugdig lid. Na de opening maakten we een korte optocht langs het Havenplein, de Cornelis Oomestraat en de Leohoeve. Veel toeschouwers trokken we niet. Rond kwart voor elf waren we weer bij de kerk, waar om elf uur de Dienst begon. Ik zag meer mensen zitten dan ik had verwacht, onder andere een paar familieleden. Zo’n uur later was de dienst voorbij en gingen enkele leden nog vendelzwaaien. Hierna begon de koffietafel in het Ontmoetingscentrum. Ik zat aan tafel met de aanwezige jeugdleden, met Harrie, met de pastoor en nog wat andere bekenden van het boogschieten. We hadden het erg gezellig en aten ons goed vol. Na de lunch werden de 18-plussers op ‘Marcel de Bontjes’ getrakteerd en ik dronk gewoon fris. ’s Middags was de doelkoning en doelprins-verschieting. Ik had al medegedeeld dat ik liever niet mee zou schieten, maar ik werd wel blij verrast met de functie van scheidsrechter. Na een gezellige wedstrijd die tot ongeveer kwart over vier duurde, werd Damian uiteindelijk de nieuwe doelprins, en Johan de Bont op het nippertje de nieuwe doelkoning. Hierop werd er nog een ererondje vendelen gedaan voor de nieuwe prins en koning, en het weer deelde zijn enthousiasme door het even te laten regenen. Om half vijf ging ik weer naar huis.

Samengevat, ik vond het een gezellige, geslaagde Staatsiedag en ik hoop dat het volgend jaar net zo gezellig zal zijn, als ik ten minste nog lid ben.

In het lokale weekblad 'De Langstraat' verscheen een bericht hierover, zie hieronder.

10-9-2017 Zilveren Pijl Verschieting, Gilde Sint Sebastiaan, Bergen op Zoom

Bij de Zilveren Pijl Verschieting in Bergen op Zoom bereikten onze schutters een mooi resultaat met een tweede plaats voor het team van ons Bavogilde, en een tweede plaats voor Veerle de Jong bij de jongste jeugd; gefeliciteerd. Het was een plezierige dag.

3-9-2017 Langjuweel bij Groot Gaesbeeker, Soest

Het aantal deelnemers van het Sint-Bavogilde aan het Landjuweel te Soest, 3 september jl., was bedroevend weinig. Met vijf senioren en vijf jeugdleden trok ons gilde door de straten. De deelname aan de wedstrijden was gering. Damian van Driel werd bij het schieten eerste bij de jongste jeugd; hij had nog maar één dag zijn kostuum; gefeliciteerd Damian.

9-7-2017 Kringgildedag Sint-Ambrosiusgilde, Teteringen

Een eenvoudige gildedag, een korte route, een optocht zonder jurering, geen tentoonstelling, geen tribune, geen harmonie, geen blaaskapel, geen bordjesdragers. Maar door de gunstige weersomstandig-heden en een deelname van 23 gilden had de dag toch een prima verloop. Wat de resultaten voor leden van ons gilde betrof was de prijzenwinst vrij gering: David eindigde als eerste bij het vendelen klasse 40+ met acrobatiek en Peter van Hoek eveneens bij het vendelen klasse 40+ zonder acrobatiek.

Er volgt nog een selectie van foto's.

25-6-2017 - Regio-wipverschieting, in Raamsdonk

Het komt slechts één keer in de circa tien jaren voor dat Sint Bavo aan de beurt is om deze dag te organiseren; dat gaat volgens een vast rooster. We hebben het er goed van afgebracht. Alle deelnemers zijn zeer content naar huis gegaan. Veel dank aan Alfred en Adriaan van Velthoven, aan Peter van Hoek en Jan Boons, aan David van Leijsen, en aan alle andere helpers. Het was ook fijn dat we met het eigen gilde aan de wedstrijden konden deelnemen. Onze seniorschutters eindigden op de vierde plaats, hetgeen een beter resultaat is dan in de voorgaande jaren. De nog jonge jeugdige deelnemers van ons gilde schoten op een aparte boom, en hadden er veel plezier in. We moeten dat schieten-op-de-wip meer doen. Damian van Driel en Giel Cornet moesten kampen en eindigden in die volgorde als eerste en tweede. Winst is ook dat het apparaat laserschieten weer werkt.

Er volgt nog een selectie van foto's.

In het lokale weekblad 'De Langstraat' verscheen een bericht hierover, zie hieronder.

10-6-2017 - Vendeldemonstratie op verzoek van de Rotary

In het lokale weekblad 'De Langstraat' verscheen een bericht hierover, zie hieronder.

28-5-2017 - Cloutverschieting, in Raamsdonk

Er volgt nog een selectie van foto's.

27-5-2017 - Medewerking zeskamp bij 40-jarig Basketbalclub Agathos

Er volgt nog een selectie van foto's.

19-5-2017 - Seizoensopening, Poolcafé de Posterij in Raamsdonksveer

Op vrijdagavond 19 mei ging het gilde er op uit voor de jaarlijkse seizoensopening. Met een ongekende opkomst van 28 leden werd er in poolcafe de posterij in raamsdonksveer een pooltoernooi georganiseerd door michiel de been en marvin. Dit was een leuke avond voor jong en oud, en was naar verluid goed geregeld. Bij het toernooi kwam het tot een finale tussen team 4 en 5. Team 4 bestond uit Jos, Sander en Johan de Bont, en team 5 bestond uit Michiel de Bruyne, Martijn en Margret Zwaans. Dit was een heel gelijkwaardige strijd, en beide teams aasden uiteindelijk op de zwarte bal.  Het leek er op dat Jos het winnende tikje aan de zwarte bal kon geven, maar de bal bleef precies op de rand liggen. Michiel de Bruyne kon daarna heel simpel de laatste bal in t gat, wat de winst voor team 5 betekende. Na een korte prijsuitreiking werd er nog doorgespeeld en gebuurt door velen. Het was een heel leuke seizoensopening. Allen bedankt voor uw komst, en hopelijk kunnen we dit volgend jaar overtreffen!

Voor een selectie van de foto's, klik HIER.

4-5-2017 - Dodenherdenking, Raamsdonk

In het lokale weekblad 'De Langstraat' verscheen een bericht hierover, zie hieronder.

27-4-2017 - Koningsdag, Raamsdonk

Zoals ieder jaar, werkte het gilde mee aan de opening van Koningsdag door een aubade door het dorp.

Voor een selectie van de foto's, klik HIER

 

23-4-2017 - Paaseierenverschieting, Raamsdonk

Voor een selectie van de foto's, klik HIER

In het lokale weekblad 'De Langstraat' verscheen een bericht hierover, zie hieronder het bericht uit De Langstraat van 27-4-2017, pagina 11


7+8-4-2017 - Schot in de roos, Raamsdonk

De tweede editie van 'Schot in de roos' verliep erg plezierig en er wachten zeker vele edities de komende jaren. Met dank aan Dirk Wijkhuizen en Harrie Muskens voor het verloop en de planning. In 3 blokken van anderhalf uur, waarvan één op vrijdagavond, en twee op zaterdagmiddag, schoten telkens 3 viertallen voor de punten. Bij deze sessies werden de schutters geïnstrueerd door Dirk Wijkhuizen, en werden begeleid door Michiel de Bruyne, Martijn Prevoo en Marvin Martens. Ook dank aan Jan Boons voor alle hulp.

Voor een selectie van de foto's, klik HIER

In het lokale weekblad 'De Langstraat' verscheen een bericht hierover, zie hieronder het bericht dat op de voorpagina stond van De Langstraat van 14-4-2017, pagina 9

28-3-2017 - Uitwisseling met gilde Alphen en Bergen op Zoom, Raamsdonk

Voor een selectie van foto's van deze avond, klik HIER. De foto's zijn met dank aan Ronald Franse van het gilde St. Sebastiaan uit Bergen op Zoom.

19-2-2017 - 6-kringen jeugdtoernooi, Loon op Zand

Het Sint Ambrosiusgilde van Loon op Zand organiseerde op 19 februari het 6-kringen jeugdtoernooi. In totaal streden 22 jeugdleden in verschillende klassen tegen elkaar. Van ons gilde namen Veerle en Giel deel aan de wedstrijd. Veerle wist in de categorie van jeugdleden tot en met 11 jaar de eerste prijs te behalen.Giel, die in de categorie van jeugdleden van 12 tot en met 14 jaar schoot, wist helaas geen prijs te bemachtigen.

De foto's zijn met dank aan het Sint Ambrosius gilde van Loon op Zand

 

8-1-2017 - Driekoningenverschieting, Het Gildehof, Raamsdonk

Voor een selectie van de foto's, klik HIER

In het lokale weekblad 'De Langstraat' verscheen een bericht hierover, zie hieronder het bericht uit De Langstraat van 12-1-2017, pagina 9